医学百科

承浆

1 拼音

chéng jiāng

2 英文参考

chéngjiāng[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

CV24, RN24[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

展开本节剩余内容

3 概述

承浆:1.人体部位名;2.经穴名。[1]

展开本节剩余内容

4 人体部位名·承浆

承浆为人体部位名[2]。指下唇中部下方凹陷方处[1]。盖口中有水浆外溢多流经此处,故名[2]

展开本节剩余内容

5 经穴名·承浆

穴位承浆
汉语拼音Chengjiang
罗马拼音Chengchiang
美国英译名Receiving Fluids中国CV24
日本24

莫兰特氏VC24
富耶氏
德国KG24
英国Cv24
美国Co24

承浆为经穴名(Chéngjiāng CV24,RN24)[1]。出《针灸甲乙经》。别名天池(《针灸甲乙经》),鬼市(《备急千金要方》),垂浆(《圣济总录》),悬浆《铜人腧穴针灸图经》)。属任脉[1]。承浆是足阳明胃经、任脉的交会穴[1]。承浆是手阳明大肠经、足阳明胃经、督脉,任脉之会[2]。承即承受,浆即水浆,此穴在嘴下,故名承浆[1]。承浆穴主要用于面部口唇疾患等:如中风口流涎舌强面肿三叉神经痛口腔溃疡齿龈肿痛,暴瘖消渴精神病遗尿暴喑口眼㖞斜口噤不开,唇紧齿痛齿衄,口舌生疮,癫痫半身不遂,脐下冷痛疝瘕痃癖小便不禁小儿遗尿,龈肿,面瘫等。

5.1 承浆穴的别名

天池(《针灸甲乙经》)

鬼市(《备急千金要方》)

垂浆(《圣济总录》)

悬浆(《铜人腧穴针灸图经》)

5.2 出处

《针灸甲乙经》:承浆,一名天池,在颐前下唇之下,足阳明任脉之会,开口取之。

5.3 穴名

承即承受,浆即水浆,此穴在嘴下,故名承浆[1]

承,有承受之义。《黄帝内经素问·上古天真论》:“以酒为浆。”浆,在此指口涎而言。《释名·释形体》:“口下曰承浆,承浆水也。”浆,指口中津液。承浆者,指口内承受浆液言也。人口中浆液,养生家称为琼浆玉液,《黄庭内景经》以口中津液为玉液、醴泉、玉浆、玉津。乃由舌下渗透而出,汇于天池,经舌尖向上舐送。由于颚膛翻转向后下方流降,流入咽喉,降至接近廉泉处,受舌咽挤迫而下咽。本穴内通舌下,正应口内的天池。因近天池为存储津液之处,故名为承浆,又名天池,又名悬浆。悬浆则喻口水出天池,由咽后下行也,犹如瀑布之凌空而下,故名之以悬。若徒自表面观之,则仅沾受饮食之佘沥耳。[3]

5.4 特异性

承浆是手阳明大肠经、足阳明胃经、督脉,任脉之会[2][4]

承浆是足阳明胃经、任脉之会[4]

5.5 所属部位

[5]

5.6 承浆穴的定位

标准定位:承浆穴在面部,当颏唇沟的正中凹陷处[6]

承浆穴位于面部,当颏唇沟正中凹陷处。正坐仰靠取穴[1]

承浆穴位于面部颏唇沟正中凹陷处[2]

承浆穴在任脉的位置

承浆穴在颏部的位置

承浆穴在颏部的位置

承浆穴在颏部的位置(骨骼

承浆穴在颏部的位置(肌肉

5.7 承浆穴的取法

正坐仰靠,于颏唇沟的正中凹陷处取穴。

承浆穴位于面部,当颏唇沟正中凹陷处。正坐仰靠取穴[1]

正坐仰靠位,于颏唇沟正中凹陷处取穴[7]

快速取穴:正坐仰靠,颏唇沟正中按压有凹陷处即是承浆穴[8]

5.8 承浆穴穴位解剖

承浆穴下为皮肤、皮下组织、口轮匝肌、降下唇肌。布有下牙槽神经的终支神经和 动、静脉

5.8.1 层次解剖

皮肤→皮下组织→口轮匝肌→降下唇肌→颏肌[1]

皮肤→皮下组织→口轮匝肌[9]

5.8.2 穴区神经、血管

浅层有颏神经分布;深层有面神经下颌支和下唇动脉分布[9]

布有面神经分支和下唇动、静脉的分支[2]

5.9 承浆穴的功效与作用

承浆穴具有生津敛液、舒筋活络的功效。

承浆穴有祛风、通络、消肿作用[1]

承浆穴具有祛风散热的作用,以治疗口㖞、流涎等为主[4]

承浆穴近于任督二脉之交,故治牙疼、口噤等症[3]

承浆穴为足阳明经左右交叉及任脉之会,故并治口暇牙风,半身不遂等症。穴虽浅小,因居交通要隘,故亦在重要穴位之列。[3]

5.10 承浆穴主治病

承浆穴主要用于面部口唇疾患等:如中风口,流涎,舌强,面肿,三叉神经痛,口腔溃疡,齿龈肿痛,暴瘖,消渴,精神病,遗尿,暴喑,口眼㖞斜,口噤不开,唇紧,齿痛,齿衄,口舌生疮,癫痫,半身不遂,脐下冷痛,疝瘕痃癖,小便不禁,小儿遗尿,龈肿,面瘫等。

承浆穴主要用于面部口唇疾患等:如中风口、口噤、流涎、舌强、面肿、三叉神经痛、口腔溃疡、齿龈肿痛、暴瘖、消渴、精神病、遗尿等[1]

承浆穴主治口㖞、齿龈肿痛、流涎、暴喑、癫狂[9]

承浆穴主治口眼㖞斜,口噤不开,流涎,唇紧,齿痛,齿衄,齿龈肿痛,口舌生疮,面肿;暴喑,癫痫,消渴,半身不遂,脐下冷痛,疝瘕痃癖,小便不禁,小儿遗尿[7]

承浆穴主治口眼㖞斜,面肿,龈肿,齿痛,流涎,癫狂,以及口腔溃疡,三叉神经痛等[2]

口歪,唇紧,齿痛,流涎,口舌生疮;暴喑,面肿,癫痫,面瘫,糖尿病等。

5.11 刺灸法

5.11.1 刺法

斜刺0.2~0.3寸[2]

一般直刺0.3~0.5寸[1]

斜刺0.3~0.5寸[7][9],局部有酸胀感[7],可扩散至口唇[7]

5.11.2 灸法

可灸[1][7]

艾条灸5~10分钟[2]

5.12 承浆穴的配伍

承浆穴配禾髎牵正风池治面瘫[1]

承浆穴配廉泉治流涎[1]

承浆配劳宫,有清热解毒养阴生津的作用,主治口舌生疮,口臭口干

承浆配风府,有疏风解表通经活络的作用,主治感冒头项强痛牙痛

承浆配委中,有清热凉血,活血止血的作用,主治衄血不止,牙齿出血

承浆配阴陵泉、委中、太冲膀胱俞大敦,有清热利尿行气止痛的作用,主治小便不禁,小腹胀痛

承浆配廉泉,治流涎[7]

承浆配太阳下关地仓合谷颊车,治口㖞[7]

承浆配颊车、合谷,治下牙痛[7]

承浆配阴陵泉、委中、太冲、膀胱俞、大敦,治小便不禁[7]

承浆配金津、玉液水沟、廉泉、气海肾俞,治消渴[7]

5.13 特效按摩

拇指指腹直接点压承浆穴,局部有酸、胀、麻感,每次1~3分钟,有通经活络、清热利咽的功效[8]

5.14 文献摘要

《针灸甲乙经》:足阳明、任脉之会。

《针灸甲乙经》:寒热,凄厥,鼓颔,承浆主之。痓,口噤互引,口干,小便黄赤,或时不禁,承浆主之。消渴嗜饮,承浆主之。目瞑,身汗出,承浆主之。衄血不止,承浆及委中主之。

《铜人腧穴针灸图经》:疗偏风口㖞,面肿,消渴,口齿疳蚀生疮。

针灸大成》:主偏风,半身不遂,口眼㖞斜,面肿,消渴,口齿疳蚀生疮,暴喑不能言。

玉龙歌》:头颈强痛难回顾,牙痛病作一般看,先向承浆明补泻,后针风府即时安。

类经图翼》:又名十三鬼穴云,此名鬼市,治百邪癫狂,当在第八次下针

针灸聚英》:若一向灸,恐足阳明脉断,其病不愈。停息复灸,令血脉通宜,其病立愈。

普济方》:灸即备脉通宣,其风立愈,注依小筋头作;针三分,得气即泻……徐徐引气而出。

5.15 承浆穴研究进展

5.15.1 镇痛作用

承浆有良好的镇痛作用,可提高痛阈。有实验证明,电针成年大鼠“水沟”、“承浆”30 min,大鼠的痛阈比针刺前可升高3倍以上,同时使纹状体内5-羟色胺5-羟吲哚乙酸含量明显上升,脊髓中5-羟吲哚乙酸也明显上升。测定不同脑区乙酰胆碱含量,观察到针后大脑皮质乙酰胆碱含量均有升高(P<0.05),而脑干的乙酰胆碱含量变化无统计学意义(P>0.05)。电针“水沟”、“承浆”对镇痛起着积极作用,在麻醉的大鼠体上,记录了中缝背核单位的自发放电,观察电针后的影响,其中大多数单位(65%)放电频率加快;观察电针“水沟”、“承浆”对伤害反应的影响,其中大多数单位(73%)的伤害性反应持续时间明显缩短。[7]

承浆穴在针麻手术中具有镇痛、镇静、松弛腹肌抑制内脏牵拉反应等良好效果[1]。且可同时调节呼吸血压[1]

电针承浆、人中后,大脑皮质乙酰胆碱含量均有升高,而脑干的乙酰胆碱变化不明显,顶叶皮质PGE含量和cAMP含量明显升高,这与脑内神经递质,尤其是5-羟色胺的释放和转换增加有关[3]

还有报道提示,针刺承浆、人中,抑制神经传导一级传入末梢内P物质的释放;三叉神经脊束核尾侧亚核在针刺镇痛中起着一定作用[3]

5.15.2 舌下神经的影响

针刺“承浆”有促进大鼠舌下神经再生的作用。实验中剪断大鼠右侧舌下神经后饲养,针刺10d后发现有90%右侧舌下神经核内有标记细胞,与对照组相比有统计学意义。本实验为瘫痪患者的治疗提供了理论依据。[7]

5.15.3 唾液淀粉酶活性的影响

临床观察,针刺溃疡病患者的承浆、人中等穴可使脾胃虚寒虚实夹杂型者唾液淀粉酶活性升高,肝气犯胃型者无明显变化[3]

5.15.4 休克

电针动物承浆、人中可引起应激反应,使血浆皮质醇含量升高。针刺承浆、水沟穴有良好的抗休克作用,能有效地调节血中儿茶酚胺含量,提高肺的摄氧率。[3]

5.15.5 治疗痛经

大椎,经潮前3天开始,每日1次,至经净为1疗程。

5.15.6 治疗落枕

配风府,用泻法,有强的针感为好,一般针刺后即有一定效果。

展开本节剩余内容

6 参考资料

  1. ^ [1] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:476.
  2. ^ [2] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1159.
  3. ^ [3] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.
  4. ^ [4] 王民集,朱江,杨永清主编. 中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:386.
  5. ^ [5] 孙国杰主编. 针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:135.
  6. ^ [6] 中医药学名词审定委员会. 中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.
  7. ^ [7] 王民集,朱江,杨永清主编. 中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:386.
  8. ^ [8] 查炜.经络穴位按摩大全[M].南京:江苏科学技术出版社,2014.
  9. ^ [9] 孙国杰主编. 针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:135.
展开本节剩余内容
显示剩余内容

分享到

编辑

词条承浆abababfengchui合作编辑创建

分类

相关条目

医学百科App-更靠谱的医学知识!

词典 百科 测评 计算器